Høsten er en tid hvor mange virkelig vil finne opp kruttet i treningsarbeidet og dermed endrer treninga ganske mye. Men en slik strategi har lett for å føre til ustabil høstform, sørg heller for at perioden framover blir en videreføring av det du har gjort i sommer - med gradvis overgang til mer intensiv trening.

Svært mange aktive utøvere har lagt bak seg en god treningssommer, med mye mengde i treninga. Perioden har vært prega av jevnt god form og man har funnet «flyten» i treninga. Nå på høsten er det mange som raskt skal fase inn mye knallhardt. For yngre løpere er det oppstart av fellestreninger med skole eller klubb, og det er typisk en god del testrenn og felleshardøkter. Dette kombinert med noen konkurranser på rulleski eller i løp, gjør at treninga plutselig får en helt annen karakter enn på sommeren. For seniorløpere skjer også fort noe av det samme, man føler sesongen nærmer seg med stormskritt og man skrur til hardtreninga for brått.

Hva skjer når man plutselig endrer treningas karakter for mye? Iblant kan det selvsagt slå ut i at man tar nye steg, men det mest typiske er at formen begynner å svinge langt mer. I stedet for den jevnt gode treningsformen man hadde på sommeren, blir det store svingninger, man blir usikker og man må begynne å justere på treninga. Dette har lett for å slå ut i at høsten ikke blir den optimale inngangen til sesongen som alle ønsker.

Så hva skal man gjøre? For de fleste ser det ut til å slå best ut med en gradvis overgang fra sommertrening til noe mer trening med høy intensitet og fart. Første delen av høsten er kanskje et par testrenn eller konkurranser nok endring av treninga fra sommeren. Videre utover høsten kan man gradvis fase inn noen tøffere hardøkter, mer fart og noe mer innslag av anaerob trening. Men nøkkelordet er gradvis - ha en god plan for høsten.

Skal du lykkes med denne overgangen og de siste forberedelsene mot vintersesongen, kan det være nyttig å få hjelp av en trener. Når det er sagt, må du selvsagt ta eierskap selv også - og tenke gjennom og se i dagboka på hva som har fungert og ikke fungert tidligere. Men at noen andre også er med å sikre at høsten får en fornuftig oppbygning og helhet, gir mer trygghet. Ønsker du bistand fra meg, er det fortsatt mulighet for det. Ta kontakt på rogn@topptrent.com eller på telefon 91798159.