De fleste som holder på med idrett vet en god del om trening og ikke minst om hvordan egen kropp fungerer. Det er også praktisk å styre treningen selv for å tilpasse aktivitetene til hverdagen rundt. Mange kunne nok tenkt seg innspill for å få enda mer ut av treninga, men ser på det som enklest og tryggest å kunne styre alt selv. Utfordringen er at det er en stor fare for å gå seg litt fast i egne rutiner og å ikke få den framgangen man kan forvente ut fra tida som legges ned.   

Når man bruker en god del tid og krefter på trening, er det jo tilfredsstillende å få mest mulig utbytte. Med tanke på dette, vil de aller fleste derfor ha nytte av at en utenforstående kan bidra inn i treningshverdagen. Typiske områder som mange vil ha igjen for innspill mot er:

  • Bevisstgjøring rundt hva man ønsker og oppnå med trening og hva som i så fall må legges ned av tid og innsats
  • En helhet og «rød tråd» i treninga, en klar tanke bak oppbygging og periodisering
  • Innovasjon, nye økter som kan gi større utbytte og mer motivasjon
  • En plan som tar hensyn til skadeforebygging
  • Formtopping inn mot den eller de konkurransene du vil delta i
  • Teknikkutvikling er et område mange vil ha ekstra stort utbytte av innspill på
  • Trygghet i at det du gjør er fornuftig og bringer deg nærmere dine mål
  • Forpliktelse, det å dele sine mål og drømmer

De fleste er gode på å løse en del av punktene over, men det er vanskelig å få hele kabalen til å gå opp på en god måte. Nå er det ikke slik at en trener heller nødvendigvis klarer det, men for de fleste vil summen av egne erfaringer og det å jobbe med en erfaren trener gi en bedre total. Så dersom du bruker en del tid på trening og ønsker framgang, bør du titte mer på hva jeg kan tilby her: Treningsveiledning

Hva kan en trener bidra med?

- Bevisstgjøring rundt hva man ønsker og oppnå med trening og hva som i så fall må legges ned av tid og innsats

- En helhet og «rød tråd» i treninga

- Innovasjon, nye økter som kan gi større utbytte og mer motivasjon

- En plan som tar hensyn til skadeforebygging

- Formtopping inn mot den eller de konkurransene du vil delta i

- Teknikkutvikling er et område mange vil ha ekstra stort utbytte av innspill på

- Trygghet i at det du gjør er fornuftig og bringer deg nærmere dine mål

- Forpliktelse, det å dele sine mål og drømmer