Å få råd og planer fra en erfaren trener, øker muligheten for at treninga gir framgang og at du når dine mål. 

Det viktigste for å få framgang av trening, er selvsagt å gjennomføre gode økter over tid. Sjansen for å lykkes med nettopp det, økes betraktelig dersom du har en god plan for totalen og oppbyggingen av treninga. 

Jeg setter opp treningsplanen ut fra dine ambisjoner, treningstilstand, egenskaper, ønsker du måtte ha inn i planen og mulighetene du har til å trene. For yngre utøvere gjelder det ofte å finne en balanse mellom langsiktig tenking, samtidig som man også ønsker framgang og resultater underveis. For eldre utøvere er det gjerne typisk at treningsplanen leder inn mot konkurranser og det å prestere på sitt beste der. Uansett hvilke ambisjoner og ønsker du har, kan jeg hjelpe deg med en plan som sikrer best mulig kvalitet på totalen av din trening.

Rent konkret mottar du en planbok, der det er lagt inn en månedplan tilpasset deg. Du kan få denne planboken på mail eller vi kan dele den på dropbox. Du kan selv legge inn faste økter, fellestreninger, konkurranser og annet - så bygger jeg trening rundt dette. I tillegg til månedsplanen, er det faner med nærmere forklaring til hvordan de ulike øktene bør bygges opp og gjennomføres, hvilke øvelser styrkeøktene bør inneholde, hva som ligger i de ulike forkortelsene og så videre. Selve planen ser kortfattet og lettforståelig ut, men det er viktig at du også får med deg det som ligger bak de ulike øktene. De fleste ønsker en samtale på telefon før oppstart og det er selvsagt også mulig å prates underveis. Du kan også sende meg teknikk-klipp en gang i blant, dersom du ønsker innspill på det området.

Dersom du ønsker enda tettere eller mer helhetlig oppfølging, kan grunnpakken jeg tilbyr utvides. For de aller fleste vil det jeg normalt sett tilbyr gi nok innspill inn i treningshverdagen, men om du ønsker kommentarer underveis i din treningsdagbok, jevnlige treningssamtaler, mer teknikkjobbing, innspill på skipark og så videre - kan pakken tilpasses ditt behov.

Ring meg på 91798159, send mail til rogn@topptrent.com eller trykk på

"Kom i gang"

 Så er vi snart i gang med samarbeidet.

Treningsplanen

Du får tilsendt treningsplan månedlig. Denne settes opp for å passe ditt liv, dine ambisjoner og for å gi deg framgang. Underveis i måneden følger jeg enten med på treningsdagbok om du har det, eller du kan sende oppdatering. Dersom nødvendig hjelper jeg til med eventuelle justeringer underveis i måneden. Du kan også sende et par teknikk-klipp gjennom måneden, dersom du ønsker innspill på det området. 

Priser/betaling

Jeg ønsker å følge deg opp over litt tid, for å sikre best mulig effekt og utvikling av treningen. Du kan velge mellom abonnement for et helt eller halvt år. 

Månedspris helårsabonnement: 

1500,-

Månedspris halvårsabonnement (eller 7-11mnd): 

1600,-

Faktura kommer sammen med plan for andre måned i hvert halvår av oppfølgingen.