Å få råd og planer fra en erfaren trener, øker muligheten for at treninga gir framgang og at du når dine mål. 

Det viktigste for å få framgang av trening, er selvsagt å gjennomføre gode økter over tid. Sjansen for å lykkes med nettopp det, økes betraktelig dersom du har en god plan for totalen og oppbyggingen av treninga. 

Jeg setter opp treningsplanen ut fra dine ambisjoner, treningstilstand, egenskaper, ønsker du måtte ha inn i planen og mulighetene du har til å trene. For yngre utøvere gjelder det ofte å finne en balanse mellom langsiktig tenking, samtidig som man også ønsker framgang og resultater underveis. For eldre utøvere er det gjerne typisk at treningsplanen leder inn mot konkurranser og det å prestere på sitt beste der. Uansett hvilke ambisjoner og ønsker du har, kan vi hjelpe deg med en plan som sikrer best mulig kvalitet på totalen av din trening.

Rent konkret mottar du en planbok, der det er lagt inn en månedplan tilpasset deg. Du kan få denne planboken på mail eller vi kan dele den på dropbox. Du kan selv legge inn faste økter, fellestreninger, konkurranser og annet - så bygger jeg treningen rundt dette. I tillegg til månedsplanen, er det faner med nærmere forklaring til hvordan de ulike øktene bør bygges opp og gjennomføres, hvilke øvelser styrkeøktene bør inneholde, hva som ligger i de ulike forkortelsene og så videre. Selve planen ser kortfattet og lettforståelig ut, men det er viktig at du også får med deg det som ligger bak de ulike øktene. De fleste ønsker en samtale på telefon før oppstart og det er selvsagt også mulig å prates underveis. Du kan også sende inn teknikk-klipp en gang i blant, dersom du ønsker innspill på det området.

Selv om grunnpakken jeg tilbyr vil gi nok innspill i treningshverdagen for mange, er det også mulig å utvide samarbeidet. Om du ønsker enda tettere eller mer helhetlig oppfølging, kan jevnlige treningssamtaler, kommentarer underveis i treningsdagboka, mer teknikkjobbing eller innspill på skipark være eksempel på noe som gjør at oppfølgingen kan tilpasses ditt behov. For eliteutøvere anbefales det å i hvert fall supplere grunnpakken med jevnlige treningssamtaler og gjerne også med enkelte praktiske teknikkøkter. 

Ring meg på 91798159, send mail til post@topptrent.com eller trykk på

"Kom i gang"

 Så er vi snart i gang med samarbeidet.

Treningsplanen

Du får tilsendt treningsplan månedlig. Denne settes opp for å passe ditt liv, dine ambisjoner og for å gi deg framgang. Underveis i måneden følger jeg enten med på treningsdagbok om du har det, eller du kan sende oppdatering. Dersom nødvendig hjelper jeg til med eventuelle justeringer underveis i måneden. Du kan også sende et par teknikk-klipp gjennom måneden, dersom du ønsker innspill på det området. 

Priser/betaling

Jeg ønsker å følge deg opp over tid, for å sikre best mulig effekt og utvikling av treningen. Du kan velge mellom abonnement for et helt eller halvt år. 

Månedspris helårsabonnement 24/25 sesongen: 

1950,-

Grunnet stor pågang vil det for 24/25 sesongen kun være mulig å melde seg opp til helårsabonnement. Et samarbeid over tid er også det som fungerer best.

Du kan velge om du ønsker faktura hver måned eller for hvert kvartal av oppfølgingen.  

I tillegg til det som inngår i abonnementet, kan du også legge til øvrige produkter. Det mest vanlige å utvide oppfølgingen med er teknikkøkter, ukentlige tilbakemeldinger i treningsdagboka eller jevnlige treningssamtaler. Oppfølgingen kan tilpasses det som passer den enkelte best mulig.