De fleste som lykkes i toppidrett, har lagt et avgjørende grunnlag i barneårene. For bare en generasjon siden hadde mange en aktiv hverdag med variert fysisk lek og egenorganisert idrett. For nesten alle er det nå mindre av slik skjult «grunnlagstrening». Organiserte aktiviteter har tatt over. Det er mange utfordringer med det, men også mange muligheter om det brukes riktig. For at totalen av mer organisert aktivitet skal bli positiv, kreves det at både trenere og foreldre har litt kunnskap om hva en ung kropp i utvikling trenger.

Trening for barn og unge er egentlig ikke vanskelig, mye og variert aktivitet er det viktige. Det høres enkelt ut, men mange ender likevel opp med en kombinasjon av spesialiserte aktiviteter på organisert trening og mye stillesitting ellers. Man kan bli tidlig god i aktiviteten(e) man holder på med, men man legger et dårlig grunnlag for langsiktig utvikling. I barneårene skal man bygge en allsidig og robust kropp, som kan tåle treningen som skal til senere. Da trenger man mye variasjon og man må bygge opp egenskaper som kroppskontroll, balanse, styrke, hurtighet, utholdenhet og ikke minst idrettsglede i en skjønn forening. Med masse lekbetont variert aktivitet, kommer dette ofte av seg selv, men få organiserte idretter tar dette innover seg. Selv for barn, blir rask utvikling og kortsiktige resultater satt foran det å bygge langsiktighet og grunnlag.

Heldigvis er langrenn en av få idretter der de fleste miljøer virkelig vektlegger variert trening for unge utøvere. Skiforbundet sin utviklingstrapp har vært veldig tydelig på dette området. I tillegg er langrenn en så kompleks idrett, både ut fra tekniske og fysiske krav, at det blir mer åpenbart at det er lurt å trene variert. Det har også vært et tydelig fokus på basistrening for unge langrennsløpere, noe som har hatt en skadeforebyggende effekt. Andre idretter gjør selvsagt lignende grep, men mye av treninga legges nok også opp med tanke på kortsiktig «vinning». Et typisk eksempel er ballspillene, der tidlig spesialisering gir raske resultater, spesielt teknisk. Men selv når det gjelder teknikk, vil man på lang sikt ha mer igjen for å først legge vekt på en allsidig kroppskontroll. Du har lite igjen for å lære mange finter tidlig, om du stadig sliter med skader eller mangler et godt nok fysisk grunnlag.  

Fra tidlig alder av, er det fint å prøve ut litt forskjellige idretter og aktiviteter. Da er det viktigere å tenke på bred læring, enn å se etter idretter med tydelige overføringsverdier. Etter hvert bruker det uansett å bli tydelig hva ungene liker best, og da blir det gjerne naturlig å gradvis velge idretter som ligner mer på hverandre. Og det er ikke før langt opp i junioralder man virkelig trenger å prioritere en idrett først.

Jeg får en del spørsmål om hvordan unge utøvere bør sette sammen kombinasjonen av fellestreninger, egentrening, aktivitet og konkurranser. Dette kan være et vanskelig puslespill og jeg skjønner godt at foreldre til veldig aktive unger blir usikre. Mange unger har lyst til å trene mye og de vil gjerne kopiere det de ser eliteutøverne gjør. Det er lett å bli påvirket av medier og sosiale medier, og det virker naturlig å skulle kopiere det som ser ut til å fungere. Men det interessante er jo heller hva de beste gjorde i ung alder. Dessverre er ikke dette like lett å finne informasjon om. Det gjør det utfordrende å vite hva som er riktig omfang og innhold på trening for barn.

Med bakgrunn i dette har jeg stor forståelse for at jeg får en del forespørsler fra unge utøvere og deres foreldre. I starten var jeg i utgangspunktet litt skeptisk til å skulle gjøre noe mer enn å gi generelle råd. Trenger man virkelig en helhetlig oppfølging av treninga i ung alder? De aller fleste gjør definitivt ikke det. Som ung utøver er idrettsglede, variert trening og langsiktig utvikling det viktigste. De fleste i denne alderen har nok med fellestreninger og variert egenaktivitet. Men for de som har lyst til å trene mye, få litt mer struktur og en plan bak det de gjør, ser jeg at veiledning kan være på sin plass. Både for å øke sjansen for å få godt utbytte av treninga og for å begynne å legge et grunnlag for å etter hvert kunne bli så gode som mulig. Noen har trenere lokalt som kan rettlede, andre har foreldre som kan mye om trening og utvikling. Men for mange er det vanskelig å vite hva som er fornuftig på kort og lang sikt. Dessuten er det en ekstra utfordrende alder, der puberteten gjerne slår inn og påvirker både trening og konkurranser.

Det å gjøre fornuftige grep i treninga i denne alderen, er noe man virkelig vil ha igjen for videre. Det er en periode der mulighetene for utvikling og læring er store, både fysisk og teknisk. Men det er også mulig å trå feil, både med mengden og innholdet av trening og i forhold til det å stimulere til treningsglede og lyst til å fortsette med idrett. Jeg kan hjelpe til med kunnskap, det å legge en fornuftig total for treningen, samt innspill på teknikk. Treningsplanen vil bygge på variert trening tilpasset unge utøvere, der målet er å legge til rette for framtiden, men også å få framgang og idrettsglede underveis. 

Om du, og eventuelt også dine foreldre, ønsker en prat før du fyller inn skjemaet her - er det bare å ringe meg på 91798159 eller ta kontakt på rogn@topptrent.com