Jeg har mest erfaring som trener for toppidrettsutøvere. Men det er også spennende å jobbe med ivrige mosjonister, som ønsker å få mer ut av treninga de legger ned. For de fleste er det viktig at treninga er effektiv, gir glede og framgang. Å bli bedre er noe alle setter pris på, men det er også avgjørende å trene på en måte som gir god helse og som gjør at man ønsker å fortsette med treninga over tid. Det finnes ingen fasit på hvordan dette skal legges opp, det må tilpasses den enkeltes liv. Men det er likevel mange ting som går igjen, og for de fleste er det svært sentralt å finne gode svar på spørsmålene under:

 

Hvordan skal du få best utbytte av tida som settes av til trening?

Hvordan skal en treningsplan tilpasses din hverdag?

Hvordan skal treninga bygges opp mot konkurransen(e) du satser mot?

 

Utbytte

De fleste som kontakter meg, ønsker mest mulig igjen for tida de bruker på trening. Men da er det viktig å først få klarhet i hva som er ønsket utbytte for den enkelte. Dersom framgang og resultater er det viktigste, er det relativt enkelt å legge opp en plan. Da ender det ofte med en plan med mye spesifikk og intensiv trening. Men for de aller fleste må også andre aspekter tas hensyn til i treningsplanen. Det gjelder spesielt det langsiktige helseperspektivet og preferanser på hva som gir den enkelte treningsglede. For de fleste ivrige mosjonister er helse en stor del av treninga. Det gjelder både gevinstene man kan få gjennom et aktivt liv, men også det å forebygge skader og sykdom. Disse punktene gjør at treninga gjerne blir mer variert, med mer innslag av styrke og med mer innslag av rolig trening. Det jeg kan hjelpe mange med, er å finne en balanse som både gir god effekt og framgang, men samtidig tar hensyn til helse på kort og lang sikt. Og til slutt må man heller ikke glemme å få inn trening som man liker å gjennomføre. Det gjelder både i forhold til aktivitetene man velger og måtene man trener på. Selv om en intervall ofte kan være mer effektiv enn en rolig langtur, skal man ikke glemme totalen det gir å nyte en rolig langtur i marka eller på fjellet. Spesielt med tanke på at man skal legge til rette for å fortsette å trene i mange år framover.

 

Hverdagen  

For mange er trening en svært viktig del av hverdagen. Men der toppidrettsutøverne bygger hverdagen rundt trening, må de fleste andre gjøre det motsatt. Treninga må tilpasses hverdagen, for at den skal gi det utbyttet jeg skrev om over. Noen har en hverdag der man kan trene på morgenen, andre på kveldene. Noen liker å ha mye trening i helgene, mens andre vil ha helga som roligere dager før en ny uke venter. I en treningsplan for en ivrig mosjonist, skal det selvsagt være rom for slike tilpasninger. For å løse dette kreves dialog før jeg legger planen, og det vil selvsagt være rom for å skyve litt på enkelte økter. For en toppidrettsutøver er rekkefølgen og plasseringen på øktene helt avgjørende. For en ivrig mosjonist er totalen desidert mest avgjørende. Det er med andre ord ikke behov for å følge planen slavisk, det er viktigere å tilpasse treninga til hverdagen. Sover du dårlig, bør du kanskje vente med intervallen til neste dag. Og har du hatt en lang dag på jobb, passer det kanskje bedre med 20min styrke enn 2t rolig løp. Slike tilpasninger er det viktig å tørre å gjøre, for å få mest mulig ut av planen du får av meg.  

 

Konkurranser

For mange mosjonister bygges treninga opp mot konkurranser. Konkurransene gir motivasjon som gjør det lettere å gjennomføre planen. Det blir mer forpliktende å trene inn mot noe konkret og man får i større grad et mål på om treninga fungerer. Dersom målet er å prestere litt ekstra godt i en slik konkurranse, kan det være mye å tjene på en fornuftig oppbygging inn mot rennet/løpet. Jeg bruker gjerne å sette opp planer på 8-10 uker inn mot de aller viktigste konkurransene. Dette gir en trygghet på at man skal være på sitt beste når det gjelder, og det gir også nødvendig variasjon i treninga. En slik variasjon er noe jeg også legger inn i den normale treningshverdagen, det er viktig å ikke gå seg fast og å gjøre det samme uke etter uke. Skal du ha framgang, må du gi kroppen økte eller nye stimuli. Periodisering er kanskje mest avgjørende inn mot konkurranser, men vil også gi økt effekt i din normale treningshverdag. I normale treningsperioder bruker jeg typisk en periodisering med sykluser på tre-fire uker. Det kan for eksempel være snakk om en eller to uker med vekt på rolige langturer og terskelintervaller, en uke med mer fart og deretter en roligere uke inn mot konkurranse, test eller en ny treningsperiode.

Dersom du tenker på å starte et samarbeid med meg, er det fint å tenke gjennom disse tre punktene. Hva ønsker du å ha i utbytte av treninga, hvordan bør treninga tilpasses din hverdag og hva vil du trene mot? Deretter kan du ta kontakt for en prat, eller du kan fylle inn på skjemaet under. Så er vi i gang med samarbeidet om at du skal få mest mulig igjen for treningen din!

 

Kom i gang – mosjonist/supermosjonist