Kom i gang!

Som ung utøver er idrettsglede, variert trening og langsiktig utvikling det viktigste. Mange i denne alderen har nok med fellestreninger og variert egenaktivitet. Men det er også en del som har lyst til å trene mer, få litt mer struktur og en plan bak det de gjør, og begynne å legge et ordentlig grunnlag for å etter hvert kunne bli så gode som mulig. Noen har trenere lokalt som kan rettlede, andre har foreldre som kan mye om trening og utvikling. Men for mange er det vanskelig å vite hva som er fornuftig på kort og lang sikt. Dessuten er det en ekstra utfordrende alder, der puberteten gjerne slår inn og påvirker både trening og konkurranser.

Det å gjøre fornuftige grep i treningen i denne alderen, er noe man virkelig vil ha igjen for videre. Det er en periode der mulighetene for utvikling og læring er store, både fysisk og teknisk. Men det er også mulig å trå feil, både med mengden og innholdet av trening og i forhold til det å stimulere til treningsglede og lyst til å fortsette med idrett. Jeg kan hjelpe til med kunnskap, det å legge en fornuftig total for treningen, samt innspill på teknikk. Treningsplanen vil bygge på variert trening tilpasset unge utøvere, der målet er å legge til rette for framtiden, men også å få framgang og idrettsglede underveis. 

Om du, og eventuelt også dine foreldre, ønsker en prat før du fyller inn skjemaet - er det bare å ringe meg på 91798159 eller ta kontakt på rogn@topptrent.com

 

Innmeldingsskjema

Hva er dine mål med trening og idrett?
Skriv litt om deg selv og din satsing
Både når det gjelder utvikling og konkurranser
Både når det gjelder utvikling og konkurranser
Hvordan trener du nå?
Vår, sommer, høst og vinter
Vår, sommer, høst, vinter
Gjerne gjennom flere år om du har oversikt
Ski, rulleski, løp, sykkel eller annet?
For ulike treningsformer gjennom året.
Klubbtreninger, fellesøkter, standardøkter, tester og lignende
Økter du føler fungerer godt for deg.
Treningsdagbok
Hva er dine styrker og svakheter som idrettsutøver når det gjelder følgende egenskaper?
Hverdagen din
Hvordan er skoleuka? Er det andre ting i hverdagen som påvirker mulighetene for å trene?
Helse
Skader, sykdom, annet?
Din personlige informasjon
Legg inn e-post til foresatt:
Ditt abonnement
Aksepter vilkår*